Norma niszczenia DIN 66399

Norma DIN 66399 zastępuje obecnie obowiązującą normę DIN 32757 i wprowadza nowe, zasadnicze regulacje w kontekście niszczenia wszelkich obecnie dostępnych  nośników danych. Zmienia dotychczasową strukturę klasyfikacji stopni bezpieczeństwa, definiuje wymagania odnośnie urządzeń oraz po raz pierwszy określa procesy niszczenia dokumentów.

Do wymogów zawartych w normie DIN 66399 stosują się wszyscy światowi producenci sprzętu do niszczenia nośników danych. Nowa regulacja w zakresie urządzeń i procesów do niszczenia danych jest bardzo istotna dla polskiego rynku. Wobec braku polskich norm w tym obszarze,  instytucja organizująca przetarg może bowiem powołać się na regulację z innego kraju - w tym przypadku Niemiec.

Nowa norma DIN 66399 wyróżnia sześć kategorii nośników danych, które oprócz znanych z normy DIN 32757 dokumentów papierowych obejmują również nowe nośniki danych takie jak płyty CD/DVD, dyski twarde, karty z taśmą magnetyczną, karty pamięci, karty chipowe. Urządzenia i systemy do niszczenia nośników danych klasyfikuje się według stopnia niszczenia, z uwzględnieniem typu nośnika danych.

Nowa norma wyróżnia trzy klasy ochrony zawierających siedem (w miejsce istniejących dotychczas pięciu) poziomów bezpieczeństwa. Klasy ochrony są ustalane w oparciu o stopień poufności materiałów podlegających zniszczeniu:

Klasa ochrony 1: norma reguluje wymogi dla podstawowej  potrzeby ochrony danych.  

Klasa ochrony 2: norma reguluje wymogi dla zwiększonej potrzeby ochrony danych poufnych

Klasa ochrony 3: norma reguluje wymogi dla bardzo wysokiej potrzeby ochrony szczególnie poufnych i tajnych danych.

Więcej o nowej normie DIN 66399