Regulamin

Regulamin.

Wstępna informacja.

Koszty przesyłki.

Realizacja zamówień.

Sposoby i czas dostawy.

Płatność.

Rezygnacja z zakupu.

Reklamacje.

Ochrona danych osobowych.

Postanowienia końcowe.

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.wirr24.pl , prowadzony jest przez firmę “wirr” Ryszard Szwed z siedzibą w miejscowości Wiry k/Poznania, o kodzie pocztowym 62-051, ul. Graniczna 6.

NIP 7790034562, Regon 630286402. Zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr R001536066/2013 Urząd Gminy Komorniki.

Informacje na temat swojej oferty sklep umieszcza na stronie: www.wirr24.pl.
Wstępna informacja.
 

Dostęp do sklepu www.wirr24.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w dni powszednie w godzinach 8.00 – 17.00. Gwarantujemy dostępność oferowanych produktów.Asortyment sklepu to: urządzenia biurowe z materiałami eksploatacyjnymi, akcesoria komputerowe i ergonomiczne, komunikacja wizualna, środki czystości, archiwizacja, papeteria komputerowa, foto-książki, artykóły BHP, mała architektura miejska.
 

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.              

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz  Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży,   szczegółowo określoną określoną w zamówieniu.                                                                                                                                         

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.wirr.com.pl.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.


Przyjmowanie zamówienia. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez stronę internetową www.wirr24.pl, mailem pod adresem biuro@wirr.com.pl., tel. 618106956 i telefon komórkowy 606462115.                                                                                                                        

Potwierdzenie zamówienia. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego otrzymaniu i akceptacji przez sklep. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt na adres biuro@wirr.com.pl lub telefonicznie 61 8106956 i 606462115.  Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.


Weryfikacja zamówienia. Sklep www.wirr24.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W tym celu możemy poprosić o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie we wskazany link w otrzymanej od sklepu wiadomości e-mail. Możliwe jest również potwierdzenie telefoniczne. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

Ceny towarów. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszt dostawy nie jest wliczony do cen towarów i doliczany jest do ceny zamówienia.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon VAT i dołączany do zamówionego towaru. Dokonując zakupu klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Sklep www.wirr24.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oferowanych produktów, zmiany cen oraz zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
 

Koszty przesyłki.


Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
Dostawa towaru ( paczka gabarytowa do 30 kg ) odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszt przesyłek podajemy poniżej:

 

Sposób i przewidywany czas dostawy

Forma płatności

 

Zakup brutto do 499,00 PLN

Zakup brutto od 500,00 PLN

Poczta Polska
przesyłka zwykła 2 dni roboczych

Płatność przelewem, kartą

 

16,00 zł netto

GRATIS

 

Kurier

1 dzień roboczy

Płatność przelewem, kartą

 

18,00 zł netto

 

GRATIS

 

 


Na terenie Poznania

 

 

Płatność

gotówką lub przelewem

 


18,00 zł netto

 

GRATIS


Wysyłka za pobraniem: POCZTA  POLSKA - BRUTTO 28,29 zł ; KURIER - BRUTTO 30,75 zł.

Wysyłka GRATIS, pobranie netto 10,00 zł.

Zakup produktów o ciężaże większym od 30 kg i gabarytowych
, typu: tablice, gabloty, ekrany od wymiaru 1,5m koszt transportu ustalamy indywidualnie z klientem; zazwyczaj nie przekracza on 60,00 zł brutto ( przy przesyłce bez pobrania). Tablice producenta 2 x 3 od wymiaru 120 x 180 cm wysyłane są na palecie przez producenta, koszt transportu netto 188,00 zł.

Zamówienia produktów gabarytowych powyżej kwoty 2.900 zł brutto wysyłamy do klienta firmą kurierską na własny koszt (przy przesyłce bez pobrania).


Realizacja zamówienia

Czas realizacji zamówienia : 1 do 2 dni. W przypadku trudności z realizacją, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

 

Sposoby i czas dostawy:

Pocztą Polską- czas dostawy 1-2 dni robocze po dniu nadania.

Pocztą kurierską- przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy.

Transport firmowy- termin dostawy do uzgodnienia.

Odbiór osobisty- siedziba firmy.

 

Sklep www.wirr24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od sklepu realizacja zamówienia będzie niemożliwa, firma “wirr” zastrzega sobie prawo odmówienia zrealizowania zamówienia niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy informując o tym fakcie Klienta. W przypadku wpłacenia kwoty pieniężnej przez Klienta, zobowiązujemy się do zwrócenia całej otrzymanej sumy pieniężnej.

 
Płatność.

Formy płatności-  proponujemy następujące formy płatności:

  • standardowym przelewem bankowym na konto sklepu,
  • kartą kredytową - przekierowanie do serwisu www.PayU.PL
  • przelew on-line.
  • gotówka.
  • pobranie.


Rezygnacja z zakupu.

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Dystrybutorem na odległość. Klient taki może wykonać powyższe prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je w terminie 14 dni na adres Dystrybutora.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: wirr Ryszard Szwed, ul. Graniczna 6, 62-051 Wiry. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy wirr Ryszard Szwed, ul. Graniczna 6, 62-051 Wiry.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczeniao odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaruz powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument.
Konsument ponosi koszt zwrotu Towaru Sprzedawcy.

Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt posiada ślady uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego.
W związku z tym przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zawsze należy sprawdzić, czy opakowanie oraz sprzęt nie uległo uszkodzeniu w transporcie ( wyrok SO-SOKiK, syg. akt. XVII AmC 974/10
). W przypadku ewentualnych uszkodzeń konieczne jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera ( Kurier posiada taki dokument ) i niezwłoczne (w ciągu  1 dnia roboczego) skontaktowanie się z naszą firmą.
Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy braków w przesyłce. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu zabezpieczeń, w miarę możliwości w orginalnych  opakowaniach, przechowywanych zgodnie z instrukcją dołączoną do poduktu. Razem z towarem konieczne jest dołączenie faktury lub paragonu.
Firma wirr nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w naszym sklepie.
Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłki dotyczące zwrotu lub wymiany towaru, które zostały wysłane przez Klientów, a następnie zaginęły na Poczcie Polskiej lub w firmie kurierskiej. 


 Anulowanie zamówienia. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną: tel. +48 606462115. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.


Reklamacja.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wirr Ryszard Szwed, ul. Graniczna 6, 62-051 Wiry.

Sklep nasz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłki dotyczące zwrotu lub wymiany towaru, które zostały wysłane przez Klientów, a następnie zaginęły.

Firma wirr nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w naszym sklepie.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt tel. 606462115 przed podjęciem decyzji o zakupie.

Ochrona danych osobowych.

Miło nam poinformować, iż w celu zapewnienia Państwu pełnego bezpieczeństwa zakupów oraz podawanych danych, wdrożyliśmy w naszym sklepie certyfikat SSL.

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Administratorem Państwa danych jest: Ryszard Szwed ul. Graniczna 6, 62-051 Wiry, r.szwed@wirr.com.pl, tel. 606462115.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

W firmie "wirr" przetwarzane dane osobowe są w celach: 

  • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez firmę wirr, zamówienia, rezerwacji lub przygotowania oferty wybranych produktów lub usług na życzenie klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.wirr24.pl, adresu email:biuro@wirr.com.pl, telefonicznie, korespondencyjnie lub podczas wizyty w sklepie stacjonarnym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  •  wysyłki lub prezentacji handlowych produktów oferowanych przez firmę drogą elektroniczną lub telefonicznie wyłącznie na życzenie klienta.
  • spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)


Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia z firmą wirr

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Odbiorcami danych osobowych są:

a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy wirr w celu obsługi strony internetowej oraz sklepu internetowego www.wirr24.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy

b) podmioty wspierające wykonanie umowy takie jak: firmy importerskie, przedstawicielskie, magazynowo logistyczne działające we współpracy z wirr

c) podmioty wspierające operacyjnie wykonanie umowy takie jak: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, obsługa techniczna i serwisowa produktów

d) podmioty świadczące na rzecz administratora oraz firmy wirr usługi doradcze, konsultacyjne, audytorskie, pomoc prawną, podatkową i rachunkową

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy wirr z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe.

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą wirr Ryszard Szwed. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.wirr24.pl.

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2010 roku.                                        
Data ostatniej zmiany: 30.12.2015 roku.


Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowego regulaminu na stronie www.wirr24.pl

Firma “wirr” zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w opisach zamieszczonych na stronie internetowej. Prezentowane produkty są dostępne w ciągłej sprzedaży lub na specjalne zamówienie klienta.

Prezentacja produktów przedstawiona na niniejszej stronie jest informacją handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu Art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego. Firma wirr zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bez podania przyczyny.
 

Napisz do nas na adres:
biuro@wirr.com.pl

Telefon
+48 606462115